Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Referendum ogólnokrajowe

Znaleziono 13 plik(ów) do pobrania.

Referendum ogólnokrajowe 2015

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wyniki_referendum.pdf [] Wyniki głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015 r. 51 KB
ZWG_0050_129_2015.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2015 z 01.09.2015 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0050.120.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.08.2015 w/s powołania obwodowych komisji ds. referendum 91 KB
sklady_komisji_funkcie_1.pdf [91 KB] Informacja dot. składów Obwodowych Komisji ds. Referendum z podziałem na pełnione funkcje 47 KB
ZWG_0050_120_2015.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2015 z 14.08.2015 w/s powołania obwodowych komisji ds. referendum w Krzyżanowicach do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku 69 KB
17.08.2015.pdf [69 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.08.2015 o sprządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na 06.09.2015 r. 95 KB
obwieszczenie_siedziby.pdf [95 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.07.2015 w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 06.09.2015 r. 79 KB
komunikat_wyznaczenie_tablice.pdf [79 KB] Komunikat Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.07.2015 w/s wyznaczenia na obszarze gminy Krzyżanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów (...) 69 KB
informacja_warunki.pdf [69 KB] Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06.09.2015 r. 310 KB
informacja_niepelnosprawni.pdf [310 KB] Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06.09.2015 r. 364 KB
informacja_sklad_wnioski.pdf [364 KB] Informacja dot. formy składania wniosków dot. dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespodencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania 150 KB
druk_zgoda_pelnom.pdf [150 KB] Druk wniosku - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym 130 KB
druk_wniosek_akt_peln.pdf [130 KB] Druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na 06.09.2015 r. 161 KB
druk_zgloszenie_OBW.pdf [161 KB] Druk zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Obwodowej 81 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/