Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rada Gminy Krzyżanowice

Skład Rady Gminy Krzyżanowice:

 1. Brunon Chrzibek  – przewodniczący
 2. Beata Płaczek– wiceprzewodnicząca
 3. Walter Bożek 
 4. Andrzej Bulenda
 5. Roman Cwik
 6. Piotr Minkina 
 7. Roman Kaczor
 8. Hubert Fichna
 9. Artur Nawrocki
 10. Barbara Szymczyna
 11. Małgorzata Janda
 12. Oliwer Huptaś
 13. Józef Staś
 14. Izabela Topa   
 15. Walter Witeczek

Rada Gminy Krzyżanowice Kadencji 2018 - 2023 

ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice
tel. (32) 4194035, 
4194050, 
4194051, 
4194058, 
4149351
tel./fax (32)  4194234,  
4194213

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY      

Brunon Chrzibek   
ul. Główna 5,     pokój nr 23
47-450 Krzyżanowice

Kontakt za pośrednictwem Biura Rady.
e-mail: biurorady@krzyzanowice.pl

BIURO RADY GMINY    

obsługujący:  Brygida  Kubaszek  
ul. Główna 5,    pokój nr 23
47-450 Krzyżanowice
tel. (32)  4194059   w. 139 
e-mail: biurorady@krzyzanowice.pl      

 Godziny urzędowania: 
poniedziałek:   od  7.00   do  15.00
wtorek:           od  7.00   do  15.00
środa:             od  7.00   do  15.00
czwartek:        od  8.00   do  17.00
piątek:            od  7.00   do  14.00

 

 

Uchwały rady gminy można znaleźć w zakładce „Uchwały i Zarządzenia’

 

 

 

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/