Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2024

Znaleziono 6 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2024

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2024
URG_LXVIII_133_24.pdf [] Uchwała Nr LXVIII/133/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.04.2024 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia l 767 KB
URG_LXVII_128_24.pdf [767 KB] Uchwała Nr LXVII/128/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opieku 526 KB
URG_LXVI_116_24.pdf [526 KB] Uchwała Nr LXVI/116/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.02.2024 r w/s Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2024 roku 474 KB
URG_LXV_107_24.pdf [474 KB] Uchwała Nr LXV/107/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńc 715 KB
URG_LXV_106_24.pdf [715 KB] Uchwała Nr LXV/106/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publiczn 305 KB
URG_LXV_105_24.pdf [305 KB] Uchwała Nr LXV/105/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.01.2024 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Rudyszwałd, Zabełków, Cha 30.95 MB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/