Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2023

Znaleziono 12 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2023
URG_LIV_29_23.pdf [] Uchwała Nr LIV/29/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej 4.58 MB
URG_LIV_28_23.pdf [4.58 MB] Uchwała Nr LIV/28/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 377 KB
URG_LIII_19_23.pdf [377 KB] Uchwała Nr LIII/19/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 364 KB
URG_LII_17_23.pdf [364 KB] Uchwała Nr LII/17/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 553 KB
URG_LII_13_23.pdf [553 KB] Uchwała Nr LII/13/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie po 266 KB
URG_LII_12_23.pdf [266 KB] Uchwała Nr LII/12/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wspa 264 KB
URG_LII_11_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LII/11/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 248 KB
URG_LI_5_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LI/5/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 261 KB
URG_LI_4_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LI/4/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 264 KB
URG_LI_3_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LI/3/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 270 KB
URG_LI_2_23.pdf [270 KB] Uchwała Nr LI/2/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui 313 KB
URG_LI_1_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LI/1/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 434 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/