Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2014

Znaleziono 13 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2014

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2014
URG_II_20_14.pdf [] UCHWAŁA 0007.II.20.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Owsiszcze 347 KB
URG_II_19_14.pdf [347 KB] UCHWAŁA 0007.II.19.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Tworków i Rudyszwałd 1.21 MB
URG_II_7_14.pdf [1.21 MB] UCHWAŁA 0007.II.7.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2015 rok 1.1 MB
URG_XLIV_56_14.pdf [1.1 MB] UCHWAŁA 0007.XLIV.56.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia nazwy dla ronda w miejscowości Chałupki 272 KB
URG_XLIV_52_14.pdf [272 KB] UCHWAŁA 0007.XLIV.52.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2015 rok 184 KB
URG_XLIV_51_14.pdf [184 KB] UCHWAŁA 0007.XLIV.51.2014 GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 100 KB
URG_XLII_41_14.pdf [100 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLII.41.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28.08.2014 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekrocz 519 KB
URG_XLI_36_14.pdf [519 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.36.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 180 KB
URG_XLI_35_14.pdf [180 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.35.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 541 KB
URG_XLI_33_14.pdf [541 KB] UCHWAŁA NR 0007.XLI.33.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie 446 KB
URG_XXXIX_18_14.pdf [446 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.18.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla 193 KB
URG_XXXVIII_12_14.pdf [193 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.12.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 597 KB
URG_XXXVI_6_14.pdf [597 KB] UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.6.2014 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 6 lutego 2014 r. w/s zmiany uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.11.2013 r w/s wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w pod 192 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/