Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Prawo miejscowe

Na tej stronie  znajdują się uchwały i zarządzenia o statusie prawa miejscowego, zgodnie z przepisami ustawy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia można znaleźć na stronie  Uchwały i zarzadzenia

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/