Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2011

Znaleziono 16 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2011

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2011
URG_XII_77_11.pdf [] UCHWAŁA NR 0007.XII.77.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 1013 KB
URG_XII_76_11.pdf [1013 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.76.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla któ 226 KB
URG_XII_74_11.pdf [226 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.74.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice. 1013 KB
URG_XII_73_11.pdf [1013 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.73.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanow 137 KB
URG_XII_71_11.pdf [137 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.71.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 0007.XI.56.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: okreslenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nierucho 1014 KB
URG_XII_65_11.pdf [1014 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.65.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 rok 1.68 MB
URG_XI_59_11.pdf [1.68 MB] UCHWAŁA NR 0007.XI.59.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 2.51 MB
URG_XI_58_11.pdf [2.51 MB] UCHWAŁA NR 0007.XI.58.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2012 rok. 1.18 MB
URG_XI_57_11.pdf [1.18 MB] UCHWAŁA NR 0007.XI.57.2011RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 1013 KB
URG_XI_56_11.pdf [1013 KB] UCHWAŁA NR 0007.XI.56.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 1017 KB
URG_VIII_40_11.pdf [1017 KB] UCHWAŁA NR 0007.VIII.40.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dn. 25.08.2011 r. w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze śro 698 KB
URG_VII_32_11.pdf [698 KB] Uchwała Nr 0007.VII.32.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.06.2011 r. w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice. 189 KB
URG_VII_31_11.pdf [189 KB] Uchwała Nr 0007.VII.31.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.06.2011 r. w/s uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 267 KB
URG_VI_21_11.pdf [267 KB] UCHWAŁA NR 0007.VI.21.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Tworków 91 KB
URG_V_15_11.pdf [91 KB] UCHWAŁA NR 0007.V.15.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVI/66/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej. 66 KB
URG_V_14_11.pdf [66 KB] UCHWAŁA NR 0007.V.14.2011RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: inkasa podatków i opłat. 68 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/