Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2008

Znaleziono 16 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2008

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2008
URG_XXVII_89_08.pdf [] UCHWAŁA Nr XXVII/89/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: inkasa podatków i opłat 124 KB
URG_XXVII_84_08.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr XXVII/84/08 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. 1.95 MB
URG_XXIV_73_08.pdf [1.95 MB] UCHWAŁA NR XXIV/ 73 /2008 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30 października 2008 w sprawie : zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice 133 KB
URG_XXIV_71_08.pdf [133 KB] Uchwała Nr XXIV/71/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok. 136 KB
URG_XXIV_70_08.pdf [136 KB] Uchwała Nr XXIV/70/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok 119 KB
URG_XXIV_69_08.pdf [119 KB] Uchwała Nr XXIV/69/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 129 KB
URG_XXIII_68_08.pdf [129 KB] Uchwała Nr XXIII/68/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Krzyżanowice 195 KB
URG_XXIII_63_08.pdf [195 KB] UCHWAŁA NR XXIII / 63 /2008 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 września 2008 roku w sprawie : ustalenia na terenie Gminy Krzyżanowice górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych 126 KB
URG_XXII_60_08.pdf [126 KB] Uchwała Nr XXII/60/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Krzyżanowice 102 KB
URG_XXII_56_08.pdf [102 KB] Uchwała Nr XXII/56/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych 171 KB
URG_XXII_54_08.pdf [171 KB] UCHWAŁA Nr XXII/54/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej 132 KB
URG_XXII_53_08.pdf [132 KB] UCHWAŁA Nr XXII/53/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: inkasa podatków i opłat 124 KB
URG_XVIII_31_08.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr XVIII/31/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej 131 KB
URG_XVII_28_08.pdf [131 KB] Uchwała Nr XVII/28/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 3.04.2008 r.w/s zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/18/08 z dnia 28.02.2008 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzyżanowice opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wod 127 KB
URG_XVI_18_08.pdf [127 KB] Uchwała Nr XVI/18/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie 198 KB
URG_XV_5_08.pdf [198 KB] Uchwała Nr XV/5/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XIII/84/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podsta 122 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/