Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2006

Znaleziono 13 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2006

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2006
URG_XL_27_06.pdf [] Uchwała Nr XL/27/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice 135 KB
URG_XL_26_06.pdf [135 KB] Uchwała Nr XL/26/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach. 193 KB
URG_XXXIX_23_06.pdf [193 KB] Uchwała Nr XXXIX/23/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/18/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącej zasad udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Krzyża 121 KB
URG_III_21_06.pdf [121 KB] Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 302 KB
URG_XXXIX_20_06.pdf [302 KB] Uchwała Nr XXXIX/20/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Krzyżanowicach 131 KB
URG_XXXVII_16_06.pdf [131 KB] Uchwała Nr XXXVII/16/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie uchylenia w całości uchwały XXXIII/82/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku dot. regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzyżanowice opracowa 119 KB
URG_XXXVII_12_06.pdf [119 KB] Uchwała Nr XXXVII/12/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2005 rok 124 KB
URG_XXXVI_11_06.pdf [124 KB] Uchwała Nr XXXVI/11/06 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 30 marca 2006r w sprawie: ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice". 348 KB
URG_III_11_06.pdf [348 KB] UCHWAŁA Nr III/11/06 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. 3.08 MB
URG_II_9_06.pdf [3.08 MB] Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej 181 KB
URG_II_8_06.pdf [181 KB] Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 rok. 130 KB
URG_II_7_06.pdf [130 KB] Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok 124 KB
URG_I_4_06.pdf [124 KB] Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice 121 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/