Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe - powołania oraz odwołania, podjęcia i zakończenia pracy.

Monika Szczęsny - zakończenie pracy na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej

Barbara Juraszek  - rozpoczęcie pracy na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej

Marek Grycman - zakończenie pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej

Aleksandra Wawoczny - zakończenie pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworkowie

Daniel Siedlok  - rozpoczęcie pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworkowie

Daniel Siedlok korekta oświadczenia  - rozpoczęcie pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworkowie

Barbara Tomczyk - zakończenie pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chałupkach

Radosław Kijewski  - rozpoczęcie pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chałupkach

Katarzyna Musiolik  - zakończenie pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Kisiel  - rozpoczęcie pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Sabina Ciuraszkiewicz   - rozpoczęcie pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/