Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe 2013


Oświadczenie majątkowe na początek kadencji, powołania oraz odwołania.

Monika Siegmund - p. o. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Bernadeta Sternisko - p. o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabełkowie

Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy Krzyżanowice za rok 2013

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice

Marcin Kucza - Sekretarz Gminy Krzyżanowice

Danuta Biczysko - Skarbnik Gminy Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Anna Krzykała - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Łucja Koczula - inspektor ds. wymiaru podatku

Edyta Lamaczek - podinspektor ds. wymiaru podatków

Halina Papciak - inspektor ds. księgowości podatkowej

Izabela Pawlar - inspektor kasjer

Monika Szczęsny - p.o. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej


Oświadczenie majątkowe  Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Krzyżanowice za rok 2013

Daria Wieczorek - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Renata Reszka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzysztof Baszczak - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Górna Odra"

Agnieszka Winiarczyk - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Beata Szczepanowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach

Agnieszka Sedlaczek- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Owsiszczach

Dariusz Krawczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach

Iwona Krupa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabełkowie

Aleksandra Wawoczny - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie

Marek Tomczyszyn - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach

Agata Maciąg - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Barbara Somerla - Dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach

Beata Bobrowska - Dyrektor Przedszkola w Tworkowie

Maria Rybarz - Dyrektor Przedszkola w Krzyżanowiach

Rita Wieczorek - Dyrektor Przedszkola w Zabełkowie


Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice za rok 2013

Adam Machowski - Radny Gminy Krzyżanowice

Alfons Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Lipiec - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek - Radny Gminy Krzyżanowice

Emila Kubik - Radna Gminy Krzyżanowice

Gabriela Jendrzejczyk - Radna Gminy Krzyżanowice

Krystian Rybarz - Radny Gminy Krzyżanowice

Maria Kiszka - Radna Gminy Krzyżanowice

Maria Riedel - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Marian Lasak - Radny Gminy Krzyżanowice

Paweł Lasak - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Urszula Fas - Radna Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Zdzisław Ciapka - Radny Gminy Krzyżanowice

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/