Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Konsultacje - 2024

Znaleziono 18 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2024

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2024
informacja.pdf [] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 110 KB
Informacja_o_wynikach.pdf [110 KB] Informacja o wynikach konsultacji Projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie: ustalenia zasad przyznania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Krzyżanowice 97 KB
informacja.pdf [97 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekr 100 KB
konsultacje1.pdf [100 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Krzyżanowice. 344 KB
konsultacje.pdf [344 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 498 KB
konsultacje.pdf [498 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyża 234 KB
konsultacje.pdf [234 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i adm 292 KB
informacja.pdf [292 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekr 97 KB
konsultacje.pdf [97 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i adm 293 KB
informacja.pdf [293 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 121 KB
konsultacje.pdf [121 KB] Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą 429 KB
konsultacje3.pdf [429 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2024 r. 168 KB
wyniki.pdf [168 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 172 KB
wyniki.pdf [172 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszk 139 KB
wyniki.pdf [139 KB] Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa 141 KB
konsultacje2.pdf [141 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 219 KB
konsultacje1.pdf [219 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeni 158 KB
konsultacje.pdf [158 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, 5.85 MB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/