Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Konsultacje - 2020

Znaleziono 20 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2020
konsultacje_105_aniela.pdf [] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji e 754 KB
konsultacje_aniela_104.pdf [754 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.53 MB
konsultacje_103_aniela.pdf [1.53 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 2.44 MB
konsultacje_paulina.pdf [2.44 MB] Informacja dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 226 KB
konsultacje_martyna.pdf [226 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.05.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości 1.18 MB
konsultacje_gzoksit.pdf [1.18 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2020 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w/s wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie 578 KB
konsultacje_aniela_57.pdf [578 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.03.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektron 785 KB
konsultacje_aniela_56.pdf [785 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.03.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.57 MB
aniela_15_2.pdf [1.57 MB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy (...) 195 KB
aniela_15_1.pdf [195 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. 169 KB
aniela_50.pdf [169 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2020 r. o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały dot. "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 127 KB
konsultacje_sabina.pdf [127 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2020 o wynikach konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 192 KB
konsultacje_sabina.pdf [192 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice 820 KB
konsultacje_aniela.pdf [820 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych ka 3.69 MB
konsultacje_aniela.pdf [3.69 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.02.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...) 1.95 MB
konsultacje_paulina.pdf [1.95 MB] Informacja z dnia 29.01.2020 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 191 KB
konsultacje_magda.pdf [191 KB] Informacja z dnia 29.01.2020 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 185 KB
konsultacje_paliwo.pdf [185 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 634 KB
konsultacje_magda.pdf [634 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Gminy Krzyżanowice 112 KB
ZWG_0050_8_2020.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 605 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/