Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Konsultacje - 2017

Znaleziono 9 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2017

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2017
1.pdf [] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.11.2017 dot. konsultacji projektu uchwały RG Krzyżanowice w/s zmiany uchwały dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzyżanowice 156 KB
5.pdf [156 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia wzorów formularzy, deklaracji i informacji (...) 118 KB
4.pdf [118 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatków i opłat 129 KB
3.pdf [129 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej 165 KB
2.pdf [165 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. wysokości stawek podatku od środków transportowych 186 KB
1.pdf [186 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wysokości stawek podatku od nieruchomości 167 KB
magda.pdf [167 KB] Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s nadania Statutu SP ZLA z/s w Krzyżanowicach 60 KB
danka.pdf [60 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2017 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami (...) 63 KB
statut.pdf [63 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.11.2017 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s nadania Statutu SP ZLA (...) 441 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/