Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Komisje Rady Gminy

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Finasów i Rozwoju Gminy
3. Komisja Do Spraw Społecznych
4. Komisja Do Spraw Gospodarczych
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycj

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/