Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2021

Znaleziono 17 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2021

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2021
obwieszczenie_Wojta_Gminy_z_dnia_23.07.2021r.pdf [] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dn. 23.07.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 286 KB
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_z_16.07.2021.pdf [286 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dn. 16.07.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 286 KB
ogloszenie_wojewoda.pdf [286 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 19.05.2021 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. ś 186 KB
Obwieszczenie_wystapienie_w_toku_Scalanie_Owsiszcze.pdf [186 KB] Obwieszczenie o wystąpieniu w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalanie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze w Gminie Krzyżanowice" 808 KB
Obwieszczenie_wystapienie_w_toku_Scalanie_Nowa_Wioska.pdf [808 KB] Obwieszczenie o wystąpieniu w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalanie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska w Gminie Krzyżanowice" 789 KB
Obwieszczenie_wszczecie_postepowania_Scalanie_Owsiszcze.pdf [789 KB] Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalanie gruntów na obszarze wsi Owsiszcze w Gminie Krzyżanowice" 840 KB
Obwieszczenie_wszczecie_postepowania_Scalanie_Nowa_Wioska.pdf [840 KB] Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalanie gruntów na obszarze wsi Nowa Wioska w Gminie Krzyżanowice" 837 KB
Plan_polowan_Kola_Lowieckiego_Bazant.pdf [837 KB] Obwieszczenie z dnia 29 października 2021r. Wójta Gminy Krzyżanowice dotyczącego terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr. 2 ,,Bażant'. 275 KB
obwieszczenielos.pdf [275 KB] Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2021r. Wójta Gminy Krzyżanowice dotyczącego terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr. 1 ,,ŁOŚ'. 270 KB
zawiadomienie.pdf [270 KB] Zawiadomienie GL.ZUZ.1.4210.182.2021.JPA/JPŁ RKW-2021- 76 KB
taryfa.pdf [76 KB] znak sprawy: GL.RZT.70.115.2021 decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice na okres 3 lat 779 KB
Obwieszczenie_Dyrektora_RZGW.pdf [779 KB] Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie w Gliwicach nr GL.RUZ.421.125.2019.BS o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 113 KB
obwieszczenie_decyzja.pdf [113 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.04.2021r. nr RŚ-G 6220.07-18.2020 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 286 KB
Obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [286 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice RŚ-G 6220.07-15.2020 z dnia 18.03.2021r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 276 KB
Ogloszenie_O_DECYZJI.pdf [276 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2021r. nr RŚ-G 6220.01-27.2020 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 214 KB
Ogloszenie_o_wydaniu_decyzji_strony.pdf [214 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2021r. nr RŚ-G 6220.01-26.2020 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 213 KB
Ogloszenie_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [213 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 odc. Zabełków - Roszków" 286 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/