Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z przepisami prawa organy administracji właściwe w sprawach dotyczących środowiska i jego ochrony są obowiązane do  zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Gmina Krzyżanowice prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Krzyżanowice.

http://wykaz.ekoportal.pl

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/