Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2018

Znaleziono 16 plik(ów) do pobrania.

Dotacje na zadania publiczne 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Dotacje na zadania publiczne 2018
Pomoc_spoleczna.pdf [] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w obszarze "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019" 73 KB
Kultura_sztuka.pdf [73 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019" 76 KB
Kultura_fizyczna_sport.pdf [76 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w obszarze "Wspierania i upowszechniania kultury fizyczne i sportu w roku 2019" 120 KB
Wzor_sprawozdania.doc [120 KB] Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego 192 KB
Wzor_umowy.doc [192 KB] Wzór umowy na realizację zadania publicznego 165 KB
Wzor_Oferty.doc [165 KB] Wzór oferty na realizację zadania publicznego 273 KB
pomoc.pdf [273 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.11.2018 dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krzyżanowice w obszarze pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019 1.28 MB
kultura.pdf [1.28 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.11.2018 dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krzyżanowice w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 1.3 MB
sport.pdf [1.3 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.11.2018 dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krzyżanowice w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 1.38 MB
danka.pdf [1.38 MB] Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z 20.04.2018 w/s udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 54 KB
danka.pdf [54 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.04.2018 o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 298 KB
ZWG_0050_39_2018.pdf [298 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2018 z 15.03.2018 w/s udzielenia dotacji na realizację zadana publicznego 55 KB
ogloszenie_LKS_Tworkow.pdf [55 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.03.2018 r. dot. możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 142 KB
informacja_LKS_Tworkow.pdf [142 KB] Informacja dot. złożonej przez LKS Tworków oferty na realizację zadania publicznego 161 KB
ZWG_0050_25_2018.pdf [161 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z 05.02.2018 w/s udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 53 KB
danka_lks_tworkow.pdf [53 KB] Informacja dot. złożonej przez LKS Tworków oferty na realizację zadania publicznego 155 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/