Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Dokumenty programowe

 

Znaleziono 20 plik(ów) do pobrania.

Dokumenty programowe

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Dokumenty programowe
strategia_rozwoju_gminy_krzyzanowice_do_roku_2020.pdf [] Strategia Rozwoju Gminy Krzyżanowice do roku 2020 1010 KB
maj_2016_PGN_Krzyzanowice.pdf [1010 KB] Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice 2016 2.71 MB
Program_POS_Krzyzanowice_2017_do_2020.pdf [2.71 MB] Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 2.35 MB
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2014.pdf [2.35 MB] Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanowice za rok 2014 2.56 MB
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2013.pdf [2.56 MB] Analiza stanu godpodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanowice za rok 2013 1.93 MB
renata_program_azbest.pdf [1.93 MB] Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanowice 8.67 MB
Analiza_stanu_gospodarki_za_2016_rok.pdf [8.67 MB] Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanowice za 2016 rok 4.95 MB
analiza_stanu_gospodarki_odpadami_za_2015.pdf [4.95 MB] Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanowice za rok 2015 2.6 MB
rOLNICTWO_2012_4.pdf [2.6 MB] Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Krzyżanowice za lata 2009-2010 1.05 MB
Rolnictwo_2012_3.pdf [1.05 MB] Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice 3.63 MB
Rolnictwo_2012_2.pdf [3.63 MB] Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzyżanowice za lata 2007 - 2008 2.51 MB
Rolnictwo_2012_1.pdf [2.51 MB] Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krzyżanowice na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015 17.2 MB
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi.pdf [17.2 MB] Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2019 385 KB
Analiza_za_2018.pdf [385 KB] Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2018 204 KB
Analiza_za_2017.pdf [204 KB] Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanowice za 2017 rok 352 KB
URG_XXXVII_8_14.pdf [352 KB] Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 3.38 MB
Strategia_spoleczna.pdf [3.38 MB] Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Krzyżanowice na lata 2006-2013 772 KB
strategia_gminy_do_2015.pdf [772 KB] Strategia Gminy Krzyżanowice do 2015r. 634 KB
plan_rozwoju_turystyki_do_2020.pdf [634 KB] Plan rozwoju turystyki Gminy Krzyżanowice do 2020r. 377 KB
plan_rozwoju_lokalnego_2007_2013.pdf [377 KB] Plan rozwoju lokalnego Gminy Krzyżanowice na lata 2007-2013 521 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/