Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2009

Znaleziono 135 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia Wójta - Organ Wykonawczy 2009

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia Wójta - Organ Wykonawczy 2009
ZWG_0151_135_09.pdf [] Zarządzenie Nr 0151/135/09 z 31.12.2009 w/s zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2010 rok 64 KB
ZWG_0151_134_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0151/134/09 z 31.12.2009 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0151/13/2009 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego z 16.02.2009 dot. ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych (...) 68 KB
ZWG_0151_133_09.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0151/133/09 z 31.12.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 446 KB
ZWG_0151_132_09.pdf [446 KB] Zarządzenie Nr 0151/132/09 z 30.12.2009 w/s przekazania w użyczenie samodzielnego lokalu mieszczącego się w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4 49 KB
ZWG_0151_131_09.pdf [49 KB] Zarządzenie nr 0151/131/09 z 29.12.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 66 KB
ZWG_0151_130_09.pdf [66 KB] Zarządzenie nr 0151/130/09 z 29.12.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 81 KB
ZWG_0151_129_09.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0151/129/09 z 29.12.2009 w/s nieodpłatnego przekazania samochodu strażackiego marki ŻUK A 156B, nr rejestracyjny SRC R078, rok produkcji 1988 z OSP Bolesław 52 KB
ZWG_0151_128_09.pdf [52 KB] Zarządzenie nr 0151/128/09 z 23.12.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 78 KB
ZWG_0151_127_09.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0151/127/09 z 14.12.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 84 KB
ZWG_0151_126_09.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0151/126/09 z 11.12.2009 w/s przekazania w użyczenie nieruchomości położonych w Tworkowie na rzecz sołectwa Tworków 50 KB
ZWG_0151_125_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/125/09 z 10.12.2009 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
ZWG_0151_124_09.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0151/124/09 z 10.12.2009 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego 310 KB
ZWG_0151_123_09.pdf [310 KB] Zarządzenie Nr 0151/123/09 z 10.12.2009 w/s przekazania elementów placu zabaw na rzecz Przedszkola w Bieńkowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkole w Bolesławiu 58 KB
ZWG_0151_122_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/122/09 z 04.12.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 88 KB
ZWG_0151_121_09.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0151/121/09 z 03.12.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 90 KB
ZWG_0151_120_09.pdf [90 KB] Zarządzenie Nr 0151/120/09 z 27.11.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0151/116/2009 z dnia 18.11.2009 r.(...) 84 KB
ZWG_0151_119_09.pdf [84 KB] Zarządzenie nr 0151/119/09 z 27.11.2009 w/s wyrażenia opinii dot. ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2010 47 KB
ZWG_0151_118_09.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0151/118/09 z 25.11.2009 w/s przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 42 KB
ZWG_0151_117_09.pdf [42 KB] Zarządzenie Nr 0151/117/09 z 23.11.2009 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 50 KB
ZWG_0151_116_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/116/09 z 18.11.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0151/107/09 z dnia 29.10.2009 r. w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 97 KB
ZWG-0151_115_09.pdf [97 KB] Zarządzenie Nr 0151/115/09 z 12.11.2009 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok 49 KB
ZWG_0151_114_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0151/114/09 z 05.11.2009 w/s przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 44 KB
ZWG_0151_113_09.pdf [44 KB] Zarządzenie Nr 0151/113/09 z 05.11.2009 w/s powołania Komisji Mieszkaniowej 60 KB
ZWG_0151_112_09.pdf [60 KB] Zarządzenie Nr 0151/112/09 z 02.11.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 87 KB
ZWG_0151_111_09.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0151/111/09 z 02.11.2009 w/s ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego lokali mieszkalnych na terenie Gminy Krzyżanowice 64 KB
ZWG_0151_110_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0151/110/09 z 29.10.2009 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2009 roku 308 KB
ZWG_0151_109_09.pdf [308 KB] Zarządzenie Nr 0151/109/09 z 29.10.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 59 KB
ZWG_0151_108_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0151/108/09 z 29.10.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 57 KB
ZWG_0151_107_09.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0151/107/09 z 29.10.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 67 KB
ZWG_0151_106_09.pdf [67 KB] Zarządzenie nr 0151/106/09 z 27.10.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 67 KB
ZWG_0151_105_09.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0151/105/09 z 19.10.2009 w/s przejęcia na własność gminy nieruchomość Skarbu Państwa stanowiącą działkę nr 496 k.m.1 w miejscowości Chałupki 52 KB
ZWG_0151_104_09.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0151/104/09 z 19.10.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0151/101/2009 z dnia 08.10.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 68 KB
ZWG_0151_103_09.pdf [68 KB] Zarządzenie nr 0151/103/09 z 12.10.2009 w/s przekazania sprzętu na rzecz Przedszkola w Chałupkach 55 KB
ZWG_0151_102_09.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0151/102/09 z 12.10.2009 w/s przekazania elementów placu zabaw i sprzętu sportowego na rzecz Przedszkola w Krzyżanowicach oraz Odziału Zamiejscowego Przedszkole w Roszkowie i Nowej Wiosce 58 KB
ZWG_0151_101_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/101/09 z 08.10.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0151/96/2009 z dnia 25.09.2009 r. w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 80 KB
ZWG_0151_100_09.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0151/100/09 z 02.10.2009 w/s powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości 61 KB
ZWG_0151_99_09.pdf [61 KB] Zarządzenie nr 0151/99/09 z 02.10.2009 w/s nabycia na własność gminy nieruchomości położonych w miejscowości Tworków 51 KB
ZWG_0151_98_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/98/09 z 29.09.2009 w/s wprowadzenia "Regulaminu udziału w programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice' 102 KB
ZWG_0151_97_09.pdf [102 KB] Zarządzenie Nr 0151/97/09 z 29.09.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 520 KB
ZWG_0151_96_09.pdf [520 KB] Zarządzenie Nr 0151/96/09 z 25.09.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 66 KB
ZWG_0151_95_09.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0151/95/09 z 17.09.2009 w/s upoważnienia Pani Katarzynie Dastig pełniącą obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 59 KB
ZWG_0151_94_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0151/94/09 z 17.09.2009 w/s udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Dastig pełniącą obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 58 KB
ZWG_0151_93_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/93/09 z 17.09.2009 w/s upoważnienie pełniącemu obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie do wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 49 KB
ZWG_0151_92_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0151/92/09 z 17.09.2009 w/s upoważnienia pełniącemu obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 58 KB
ZWG_0151_91_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/91/09 z 17.09.2009 w/s upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 48 KB
ZWG_0151_90_09.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0151/90/09 z 17.09.2009 w/s pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicac h z siedzibą w Tworkowie 50 KB
ZWG_0151_89_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/89/09 z 14.09.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 83 KB
ZWG_0151_88_09.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0151/88/09 z 08.09.2009 w/s nabycia na własność gminy nieruchomości położonej w miejscowości Tworków 51 KB
ZWG_0151_87_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/87/09 z 08.09.2009 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2010 rok 64 KB
ZWG_0151_86_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0151/86/09 z 31.08.2009 w/s kontroli wewnętrznej w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 50 KB
ZWG_0151_85_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/85/09 z 31.08.2009 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 51 KB
ZWG_0151_84_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/84/09 z 31.08.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 82 KB
ZWG_0151_83_09.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0151/83/09 z 27.08.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 78 KB
ZWG_0151_82_09.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0151/82/09 z 18.08.2009 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Agacie Maciąg stanowiska Dyrektora Przedszkola w Chałupkach 48 KB
ZWG_0151_81_09.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0151/81/09 z 18.08.2009 w/s powołania do służby w formacjach obrony cywilnej 64 KB
ZWG_0151_80_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0151/80/09 z 11.08.2009 w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku 421 KB
ZWG_0151_79_09.pdf [421 KB] Zarządzenie Nr 0151/79/09 z 07.08.2009 w/s przekazania w użyczenie obiektu basenu kąpielowego w Tworkowie 50 KB
ZWG_0151_78_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/78/09 z 07.08.2009 r. w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 80 KB
ZWG_0151_77_09.pdf [80 KB] Zarządrzenie Nr 0151/77/09 z 03.08.2009 w/s nabycia na własność gminy nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice 51 KB
ZWG_0151_76_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/76/09 z 29.07.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok. 75 KB
ZWG_0151_75_09.pdf [75 KB] Zarządzenie nr 0151/75/09 z 29.07.2009 w/s powołania z dniem 1 sierpnia 2009 roku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyzanowicach 49 KB
ZWG_0151_74_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0151/74/09 z 24.07.2009 w/s ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0151_73_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/73/09 z 24.07.2009 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za II kwartał 2009 roku 54 KB
ZWG_0151_72_09.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0151/72/09 z 16.07.2009 w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach 48 KB
ZWG_0151_71_09.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0151/71/09 z 16.07.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 73 KB
ZWG_0151_70_09.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0151/70/09 z 08.07.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 77 KB
ZWG_0151_69_09.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0151/69/09 z 07.07.2009 w/s zamiany nieruchomości 52 KB
ZWG_0151_68_09.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0151/68/09 z 06.07.2009 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 59 KB
ZWG_0151_67_09.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0151/67/09 z 30.06.2009 w/s zmian w budżecie gminy oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 66 KB
ZWG_0151_66_09.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0151/66/09 z 26.06.2009 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 55 KB
ZWG_0151_65_09.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0151/65/09 z 25.06.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 69 KB
ZWG_0151_64_09.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0151/64/09 z 25.06.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 70 KB
ZWG_0151_63_09.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0151/63/09 z 25.06.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 64 KB
ZWG_0151_62_09.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0151/62/09 z 22.06.2009 w/s przejęcia na własność gminy nieruchomość Skarbu Państwa stanowiące działki nr 25 i 49 k. m. 1 w miejscowości Chałupki 52 KB
ZWG_0151_61_09.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0151/61/09 z 16.06.2009 w/s przekazania sprzętu na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach 58 KB
ZWG_0151_60_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/60/09 z 16.06.2009 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczch 56 KB
ZWG_0151_59_09.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0151/59/09 z 15.06.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 72 KB
ZWG_0151_58_09.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0151/58/09 z 10.06.2009 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Celiny Hańczuch nauczyciela biologii i chemii Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 123 KB
ZWG_0151_57_09.pdf [123 KB] Zarządzenie Nr 0151/57/09 z 05.06.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 75 KB
ZWG_0151_56_09.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0151/56/09 z 04.06.2009 w/s powołania Zespołu d/s realizacji zadania budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz określenia podziału czynności 56 KB
ZGW_0151_55_09.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0151/55/09 z 28.05.2009 w/s zmiany Zarządzenia Nr 0151/30/2009 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego Gminy z dnia 06.04.2009 r w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzyżanowicach 65 KB
ZWG_0151_54_09.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0151/54/09 z 28.05.2009 w/s nieodpłatnego przekazania samochodu strażackiego marki STAR A-29, nr rej. SRC 11SL, rok produkcji 1977 z OSP Zabełków 51 KB
ZWG_0151_53_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/53/09 z 28.05.2009 w/s nieodpłatnego przekazania samochodu strażackiego marki ŻUK A-15, nr rej. KAL 9633, rok produkcji 1988 z OSP Chałupki 51 KB
ZWG_0151_52_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/52/09 z 28.05.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 r. oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0151/45/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w/s zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 r. 84 KB
ZWG_0151_51_09.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0151/51/09 z 28.05.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 71 KB
ZWG_0151_50_09.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0151/50/09 z 28.05.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok 72 KB
ZWG_0151_49_09.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0151/49/09 z 28.05.2009 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2008 rok oraz innych danych wymienionych w art. 14 ustawy o finansach publicznych 113 KB
ZWG_0151_48_09.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0151/48/09 z 27.05.2009 w/s przejęcia na własność gminy nieruchomości stanowiącej drogę w miejscowości Tworków 51 KB
ZWG_0151_47_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/47/09 z 27.05.2009 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolnicze 88 KB
ZWG_0151_46_09.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0151/46/09 z 26.05.2009 w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/44/09 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.05.2009 46 KB
ZWG_0151_45_09.pdf [46 KB] Zarządzenie Nr 0151/45/09 z 15.05.2009 w/s upoważnienia Sekretarza Gminy Krzyżanowice Marcina Kucza do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zarządem drogami gminnymi 70 KB
ZGW_0151_44_09.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0151/44/09 z 15.05.2009 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych 66 KB
ZWG_0151_43_09.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0151/43/09 z 13.05.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 363 KB
ZWG_0151_42_09.pdf [363 KB] Zarządzenie Nr 0151/42/09 z 08.05.2009 w/s powołania komisji przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) 50 KB
ZWG_0151_41_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/41/09 z 08.05.2009 w/s przekazania sprzętu na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie 95 KB
ZWG_0151_40_09.pdf [95 KB] Zarządzenie Nr 0151/40/09 z 30.04.2009 w/s wykazu nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 54 KB
ZWG_0151_39_09.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0151/39/09 z 30.04.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 73 KB
ZWG_0151_38_09.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0151/38/09 z 30.04.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 107 KB
ZWG_0151_37_09.pdf [107 KB] Zarządzenie Nr 0151/37/09 z 28.04.2009 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2009 roku 53 KB
ZWG_0151_36_09.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0151/36/09 z 15.04.2009 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 58 KB
ZWG_0151_35_09.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/35/09 z 15.04.2009 w/s przekazania elementów placu zabaw na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczach 57 KB
ZWG_0151_34_09.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0151/34/09 z 15.04.2009 w/s przekazania elementów placu zabaw i sprzętu sportowego na rzecz Przedszkola w Krzyżanowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkole w Roszkowie 57 KB
ZWG_0151_33_09.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0151/33/09 z 15.04.2009 w/s przekazania elementów placu zabaw na rzecz Przedszkola w Tworkowie 57 KB
ZWG_0151_32_09.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0151/32/09 z 15.04.2009 w/s przekazania elementów placu zabaw na rzecz Przedszkola w Bieńkowicach oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkole w Bolesławiu 67 KB
ZWG_0151_31_09.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0151/31/09 z 14.04.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 82 KB
ZWG_0151_30_09.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0151/30/09 z 06.04.2009 w/s powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Krzyżanowicach 66 KB
ZWG_0151_29_09.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0151/29/09 z 03.04.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 69 KB
ZWG_0151_28_09.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0151/28/09 z 02.04.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 56 KB
ZWG_0151_27_09.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0151/27/09 z 02.04.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 74 KB
ZWG_0151_26_09.pdf [74 KB] Zarzadzenie Nr 0151/26/09 z 31.03.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 69 KB
ZWG_0151_25_09.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0151/25/09 z 30.03.2009 w/s ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chałupkach 50 KB
ZWG_0151_24_09.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/24/09 z 30.03.2009 w/s powołania grupy organizacyjnej w celu przygot. i przeprow. ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Krzyżanowice 53 KB
za1-2309.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0151/23/09 z 16.03.2009 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 50 KB
za1-2209.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/22/09 z 16.03.2009 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok 362 KB
ZWG_0151_21_09.pdf [362 KB] Zarządzenie Nr 0151/21/09 z 13.03.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w Zarządzeniu nr 0151/15/09 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego z dnia 05.03.2009 r (...) 84 KB
za1-2009.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0151/20/09 z 12.03.2009 w/s zbycia i ustalenia ceny zbycia kruszarki szczękowej marki MAKRUM typ 4015 wraz z przenośnikiem taśmowym typu ASTRO 500/6 134 KB
ZWG_0151_19_2009.pdf [134 KB] Zarządzenie Nr 0151/19/09 z 09.03.2009 w/s udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Tkocz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 49 KB
ZWG_0151_18_09.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0151/18/09 z 05.03.2009 w/s upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice Gerarda Kretek do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zarządem drogami gminnymi 119 KB
za1-1709.pdf [119 KB] Zarządzenie Nr 0151/17/09 z 05.03.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 59 KB
za1-1609.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0151/16/09 z 05.03.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 59 KB
za1-1509.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0151/15/09 z 05.03.2009 w/s zmiany w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok. 62 KB
ZWG_0151_14_09.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0151/14/09 z 25.02.2009 w/s powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania projektów otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (...) 71 KB
ZWG_0151_13_09.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0151/13/09 z 16.02.2009 w/s ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy (...) 67 KB
ZWG_0151_12_09.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0151/12/09 z 13.02.2009 w/s przekazania w użyczenie pomieszczenia remizy strażackiej mieszczącej się w budynku przy ul. Długiej 39 w Chałupkach 47 KB
ZWG_0151_11_09.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0151/11/09 z 12.02.2009 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 51 KB
ZWG_0151_10_09.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/10/09 z 11.02.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 86 KB
ZWG_0151_9_09.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0151/9/09 z 28.01.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 54 KB
ZWG_0151_8_09.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0151/8/09 z 26.01.2009 w/s wprowadzenia "Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji popkryć dachowych zawierających azbest (...) 132 KB
ZWG_0151_7_09.pdf [132 KB] Zarządzenie Nr 0151/7/09 z 26.01.2009 w/s powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania projektów otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (...) 71 KB
ZWG_0151_6_09.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0151/6/09 z 22.01.2009 w/s zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 66 KB
ZWG_0151_5_09.pdf [66 KB] Zarządzenie Nr 0151/5/09 z 16.01.2009 w/s upoważnienia jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2009 rok 62 KB
ZWG_0151_4_09.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0151/4/09 z 15.01.2009 w/s zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok 202 KB
ZWG_0151_3_09.pdf [202 KB] Zarządzenie Nr 0151/3/09 z 12.01.2009 w/s dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego 48 KB
ZWG_0151_2_09.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0151/2/09 z 9.01.2009 w/s opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok 194 KB
ZWG_0151_1_09.pdf [194 KB] Zarządzenie Nr 0151/1/09 z 05.01.2009 w/s przejęcia na własność gminy nieruchomości stanowiącej drogę w miejscowości Zabełków 48 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/