Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o. o.
ul. Parkowa 1
47-451 Tworków
tel.: (32) 419 53 09, 604 634 557
www.gornaodra.pl

Manager: mgr Krzysztof Baszczak

godziny pracy:
poniedziałek-środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 16:00
piątek: 7:00 - 14:00

Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie - utrzymywanej i eksploatowanej wspólnie z gminą Krzanowice. Stacja Uzdatniania Wody w Rudyszwałdzie stanowi zasilanie rezerwowe w przypadku awarii lub niedoboru wody na SUW Borucin dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków. Dostawa wody do poszczególnych odbiorców odbywa się na bieżąco, bez większych zakłóceń. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, konserwacja bieżąca sieci wodociągowej oraz prowadzenie remontów bieżących leży w gestii Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra Sp. z o. o. z siedzibą w Tworkowie.

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/