Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Budżet gminy
 

  Nazwa pliku do pobrania rozmiar pobierz
  Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

1,76MB

  Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/86/2009 w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010 rok  3.17MB

  Uchwała Nr 4100/III/95/2008 z dnia 27 listopada  2008 roku III Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowosci załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Krzyżanowice  93KB

 

  Uchwała Nr 4100/III/94/2008 z dnia 27 listodpada 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.926.250 zł przyjętego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy Krzyżanowice  98KB

Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr XXVII/84/2008 w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok  332KB

 

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/174/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w spr. opinii o prawidłowosci dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Krzyżanowice

1,95MB 

  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/173/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w spr. możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.857.769,00 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Gminy Krzyżanowice

1,76MB 

 

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2008 rok  

 173KB

  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zał. 10  78KB

 

 

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2008 rok zał. 9 

 74KB

  Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2008 zał. 8  78KB

 

 

Dochody i wydatki na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2008 rok zał. 7

 94KB

 

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2008 rok zał. 6

 130KB

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2008 rok zał. 5

 105KB 

 

Wieloletni program inwestycyjny zał. 4

93KB

 

 

Zestawienie wydatków majątkowych w 2008 roku zał. 3 

 79KB

 

 

Wydatki budżetu gminy na rok 2008 zał. 2  

160KB 

 

 

Dochody budżetu gminy na rok 2008 zał. 1

91KB 

 

 

Uchwała Rady Gminy w Krzyżanowicach w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 

87KB 

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/