Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Gminna Biblioteka Publiczna

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"

                                                                                  Wisława Szymborska

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Krzyżanowice w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji i posiada osobowość prawną.

Działalność Bibliotek to utrzymanie najwyższego profesjonalnego poziomu, w celu aktywnego wspierania procesów edukacyjnych z oczekiwaniami czytelników oraz zaspokajaniu potrzeb biblioteczno-informacyjnych wszystkich mieszkańców.

Biblioteka jest miejscem, w którym użytkownicy mają bezpłatny, otwarty i nieograniczony dostęp do informacji.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów biurowych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy,
  • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo ,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
  • realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,
  • wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowania społeczności lokalnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach
ul. Główna 3, 47-450 Krzyżanowice
tel.: (32) 419 40 52, 535 945 947
e-mail: biblioteka@krzyzanowice.pl, agnieszka-biblioteka@wp.pl
dyrektor: Cecylia Kogut

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 11:00 do 19:00
wtorek: od 10:00 do 16:00
środa: od 11:00 do 19:00
czwartek: od 12:00 do 16:00
piątek: od 11:00 do 19:00

 

Filia Biblioteczna w Tworkowie
ul. Parkowa (budynek Ośrodka Zdrowia, I piętro), 47-451 Tworków
tel.: (32) 419 74 27
bibliotekarz: Beata Koczy

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 09:00 do 15:00
wtorek: od 09:00 do 15:00
środa: od 12:00 do 18:00
czwartek: od 15:00 do 18:00
piątek: od 12:00 do 18:00

 

Filia Biblioteczna w Bieńkowicach
ul. raciborska 17, 47-451 Bieńkowice
tel.: (32) 419 72 01
bibliotekarz: Barbara Grüner

godziny otwarcia:
wtorek: od 16:00 do 18:00
środa: od 16:00 do 18:00
czwartek: od 16:00 do 19:00
piątek: od 16:00 do 19:00

 

Filia Biblioteczna w Zabełkowie
ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków
tel.: (32) 419 68 06
bibliotekarz: Teresa Brzeźniak

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 13:00 do 19:00
środa: od 13:00 do 19:00
piątek: od 13:00 do 19:00

 

Filia Biblioteczna w Chałupkach
ul. Bogumińska 26, 47-460 Chałupki
tel.: (32) 419 31 46
bibliotekarz: Iweta Farana

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 13:00 do 19:00
wtorek: od 12:30 do 16:30
środa: od 12:30 do 16:30
czwartek: od 12:00 do 16:30

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/